Pleegzorgwinkel

Resultaat 13–24 van de 29 resultaten wordt getoond

 • Ontwikkelmeter

  31,95

  De Ontwikkelmeter is een handig hulpmiddel voor opvoeders en hulpverleners die op zoek zijn naar handzame informatie over de ontwikkeling van een (pleeg)kind tot 23 jaar.

 • TRAP

  Hulpmiddel bij afstemmingsgesprekken
  Niets is zo verlammend als het gevoel geen invloed te hebben op je persoonlijke situatie. Toch ‘overkomt’ dat de betrokkenen bij pleegzorg regelmatig.

  De TRAP is een hulpmiddel om de vaak lastige communicatie en samenwerking bij een pleegzorgplaatsing constructief en duurzaam vorm te geven.

 • Tienerpleegzorg

  16,25

  In dit boekje worden de voorwaarden beschreven voor succesvolle tienerpleegzorg. Het bevat een volledige conceptmodule tienerpleegzorg, veel praktijkgerichte aanbevelingen en uitgebreide profielen van alle betrokkenen, inclusief ouders en jongeren.

 • Landelijk Pleegzorg Panel, 5 jaar visies en meningen

  9,95

  Dit boekje geeft een overzicht van de resultaten van meer dan 20 enquêtes die vanuit het Landelijk Pleegzorg Panel zijn uitgevoerd.

 • 18-plus

  15,95

  Met een handige 18- plus check voor alle onderwerpen die aandacht nodig hebben als een jeugdige volwassen wordt.

 • Rechten en plichten van pleegouders

  15,95

  Welke positie heeft een pleegouder nu precies in pleegzorgland en wat mogen de pleegzorgbetrokkenen eigenlijk van pleegouders verwachten (en vooral ook wat niet!)?

 • Rechten en plichten van pleegkinderen

  15,95

  Dit kennisboekje beschrijft waaraan uw pleegkind zich dient te houden, maar ook welke rechten het heeft.

 • Bijzondere omstandigheden

  15,95

  Pleegouders komen in hun dagelijkse praktijk vaak bijzondere omstandigheden tegen waarop niemand hen een goed antwoord kan geven. In dit boekje worden de situaties en oplossingen gedetailleerd beschreven.

 • Veiligheid en bescherming

  15,95

  In dit boekje leest u wat u (en anderen!) kunt doen om uw pleegkind veilig te laten opgroeien, weerbaar te maken en hoe u lastige onderwerpen bespreekbaar maakt.

 • Verhuizen

  15,95

  In dit kennisboekje wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende vormen van doorplaatsingen en de effecten hiervan op de betrokkenen.

 • Gezag en voogdij

  15,95

  Veel pleegouders overwegen, gezien de onzekerheid over hun positie na de transitie, pleegoudervoogd voor hun pleegkind te worden. In dit kennisboekje wordt niet alleen uitgelegd wat het pleegoudervoogdijschap inhoudt, maar vooral ook hoe u dat op een goede manier kunt regelen.

 • Contactregelingen

  15,95

  In dit kennisboekje worden richtlijnen gegeven, waarmee u samen kunt bepalen welke contactregeling het beste aansluit bij de situatie van uw pleegkind. Met volop tips om contacten soepel te laten verlopen.