headerfoto

Survivallen in pleegzorgland

Op 16 t/m 18 oktober organiseerde een pleegouder samen met Pleegzorg Advies Nederland, Stichting JIP, een dramatherapeut en survival-instructor een onvergetelijk acteer- en survivalweekend voor pleegjongeren tussen 12-16 jaar. De pleegjongeren werden uitgedaagd om middels verschillende (survival)activiteiten en acteeroefeningen hun ervaringen in pleegzorgland met elkaar te delen en hun zelfbeeld te vergroten. In het uiteindelijke…

Lees verder →

Pleegzorg Advies punt

Voor individuele vragen en advies Vraag van een pleegouder: “Ik ben al 5 jaar pleegouder en mijn pleegzoon heeft een bijbaan gevonden waar hij met veel plezier in de vakanties en weekenden werkt. Onlangs kreeg ik een schrijven dat mijn huurtoeslag verlaagd zou gaan worden vanwege deze bijbaan van mijn pleegzoon. Mag dat zomaar?” Antwoord…

Lees verder →

Pleegouders willen praktische scholing

Het huidige ondersteuningsaanbod sluit niet optimaal aan bij de behoeften van pleegouders. Dat is de conclusie uit een behoefteonderzoek dat onderzoeksbureau PIONN i.s.m. de NVP hield onder pleegouders in Nederland. Pleegouders willen vooral leren hoe ze met bepaalde situaties en gedragingen moeten omgaan, toegespitst op hun eigen pleegkind(eren) en de pleegzorgvorm die zij bieden. Naast een flexibel…

Lees verder →

Pleegzorg en sociale wijkteams, gaat dat samen werken?

Op veel plekken in het land zijn sinds de transitie van jeugdhulp naar de gemeenten, sociale wijkteams actief. De gemeenten hebben een eigen keuze gemaakt over de wijze waarop de teams vormgegeven worden. Hierdoor zijn er veel verschillende samenwerkingsvormen ontstaan. Elk team vult haar taak op een eigen manier in, afhankelijk van zowel de deelnemende…

Lees verder →

Gemeenten en pleegzorg: Is er, na de transitie, al ruimte voor transformatie?

Afgelopen maanden heeft Pleegzorg Advies Nederland gesprekken gevoerd met vele verschillende gemeenten door heel Nederland. Groot en klein, van Noord tot Zuid, van Oost tot West. Soms met de wethouder Jeugd, soms met beleidsambtenaren Jeugd, soms met beide. Wij waren vooral nieuwsgierig naar de actuele stand van zaken na de transitie: heeft u zicht op pleegzorg…

Lees verder →

Transitie afgerond? We zijn nog maar net begonnen!

Het is zover: De transitie is een feit. Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de uitvoering van de jeugdzorg, inclusief pleegzorg. Het heeft veel energie gekost. Er zijn veel bijeenkomsten, gesprekken en debatten geweest. Het proces is gepaard gegaan met onzekerheid en stress, zowel bij de gemeenten, als bij hulpverleningsorganisaties en de…

Lees verder →

Leren = durven te veranderen

Boven dit artikel staat een jongetje met een zwart schoolbordje in zijn handen. Het beeldmerk van de Pleegzorg Academie. De jongen spoort ons aan om te leren. Hij laat ons weten dat we niet moeten denken dat we er al zijn. Hij vraagt het ons, omdat hij het nodig heeft dat wij leren. Hij vraagt…

Lees verder →

Het morele kompas van Pleegzorg Advies Nederland

Pleegzorg heeft vele gezichten. We zien de mensen: pleegouders, ouders, kinderen en professionals. We zien hun inzet en hun grenzen. Allemaal zijn ze voor uitvoering van hun taken afhankelijk van elkaar, allemaal. We zien ook de bureaucratie: de wetten, voorschriften, protocollen en onderlinge afspraken. Er is lang over vergaderd voordat ze worden vastgesteld, ondertekend en…

Lees verder →

Preventieve pleegzorg . . . als de eigen kracht op is?

Niet zelden wordt op de vraag “Wat is pleegzorg?” geantwoord met: “Wanneer kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen . . . “ Dat klinkt alsof pleegzorg start met een vaststaand feit: deze kinderen kunnen niet meer thuis wonen. Toegegeven: die situaties bestaan. Bijvoorbeeld wanneer beide ouders van jonge kinderen overlijden ten gevolge van een ongeval….

Lees verder →

Zorgen voor jezelf én zorgen voor elkaar

De maatschappij reageert positief en complimenteus op mensen die zich volledig inzetten voor een ander. Pleegouders ontvangen daarom veel lof voor wat zij doen. “Wat knap dat je dat doet, dat zou ik nooit kunnen!” Er is minder aandacht voor het feit dat pleegouders daarbij vaak over hun grenzen gaan en uitgeblust raken. Door alle…

Lees verder →