Kennisboekjes

Alle 12 resultaten

 • Complete serie kennisboekjes

  175,45

  Maak voordelig kennis met de 11 kennisboekjes voor pleegouders, pleegzorgwerkers en gemeenteambtenaren. Alle onderwerpen uit de pleegzorgpraktijk komen aan bod zoals relevante praktische regelingen, (aanpalende) wetgeving en procedures. De informatie is duidelijk, praktisch en bevat heel veel nuttige tips.

 • 18-plus

  15,95

  Met een handige 18- plus check voor alle onderwerpen die aandacht nodig hebben als een jeugdige volwassen wordt.

 • Rechten en plichten van pleegouders

  15,95

  Welke positie heeft een pleegouder nu precies in pleegzorgland en wat mogen de pleegzorgbetrokkenen eigenlijk van pleegouders verwachten (en vooral ook wat niet!)?

 • Rechten en plichten van pleegkinderen

  15,95

  Dit kennisboekje beschrijft waaraan uw pleegkind zich dient te houden, maar ook welke rechten het heeft.

 • Bijzondere omstandigheden

  15,95

  Pleegouders komen in hun dagelijkse praktijk vaak bijzondere omstandigheden tegen waarop niemand hen een goed antwoord kan geven. In dit boekje worden de situaties en oplossingen gedetailleerd beschreven.

 • Veiligheid en bescherming

  15,95

  In dit boekje leest u wat u (en anderen!) kunt doen om uw pleegkind veilig te laten opgroeien, weerbaar te maken en hoe u lastige onderwerpen bespreekbaar maakt.

 • Verhuizen

  15,95

  In dit kennisboekje wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende vormen van doorplaatsingen en de effecten hiervan op de betrokkenen.

 • Gezag en voogdij

  15,95

  Veel pleegouders overwegen, gezien de onzekerheid over hun positie na de transitie, pleegoudervoogd voor hun pleegkind te worden. In dit kennisboekje wordt niet alleen uitgelegd wat het pleegoudervoogdijschap inhoudt, maar vooral ook hoe u dat op een goede manier kunt regelen.

 • Contactregelingen

  15,95

  In dit kennisboekje worden richtlijnen gegeven, waarmee u samen kunt bepalen welke contactregeling het beste aansluit bij de situatie van uw pleegkind. Met volop tips om contacten soepel te laten verlopen.

 • Financiële zaken

  15,95

  Pleegzorg is vaak meer investeren dan je denkt. De financiele investering wordt besproken in dit kennisboekje.

 • Verzekeringen

  15,95

  Er zijn een aantal noodzakelijke verzekeringen die afgesloten dienen te worden als een jeugdige in uw pleeggezin gaat wonen. Wij hebben de verzekeringen die zinvol kunnen zijn voor pleegouders overzichtelijk op een rij gezet.

 • Overlijden

  15,95

  Bij het overlijden van een pleegouder, pleegkind of de ouder van een pleegkind rijzen er vele extra vragen. Al uw vragen worden beantwoord in dit kennisboekje.