headerfoto

Pleegzorgcoaching

Pleegzorgcoaching wordt ingezet bij ontwikkelingsvraagstukken, waarbij de coach u helpt om uw situatie te verwoorden, te begrijpen en aan te pakken. De coach zegt niet hoe u iets moet doen, maar helpt u uw eigen pad te vinden binnen de complexe wereld van de pleegzorg.

Pleegzorg Advies Nederland biedt diverse vormen van pleegzorg-coaching.

Individuele coaching

Hebt u het gevoel dat u wordt geleefd en zichzelf teveel wegcijfert?
Ondervindt u vaak stress?
Voelt u zich onbegrepen? Hebt u veel ruzie en weinig energie?

Individuele coaching helpt om zicht te krijgen op nieuwe mogelijkheden en om de regie weer te nemen. Samen werken we aan de thema’s die u belemmeren, waardoor meer plezier ontstaat en rust en ruimte om te doen wat u werkelijk wilt.

Systeemcoaching voor betrokkenen

Voor de vele betrokkenen bij een pleegzorgplaatsing, is het niet altijd makkelijk om goed samen te werken. Systeemcoaching maakt op een constructieve manier onderliggende onderwerpen bespreekbaar.

Onder leiding van een teamcoach stemt het samengestelde systeem haar individuele en gezamenlijke doelen af en zoekt een werkbare vorm om deze te realiseren.

Onderwerpen kunnen zijn:
-Hoe bevorderen wij een open communicatie?
-Hoe verbeteren we het onderlinge vertrouwen?
-Hoe kunnen wij als groep omgaan met veranderingen?
-Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op?
-Hoe krijgen wij de samenwerking doeltreffender, efficiënter en daadkrachtiger?

(Pleeg)ouder en kind- coaching

Kinderen zijn gebaat bij een stabiel thuis. Als opvoeder faciliteert u dat naar beste vermogen. U doet uw best om uw (pleeg)kind te ondersteunen en op te laten groeien tot een stabiele en gelukkige volwassene. Soms komt u daarbij vraagstukken tegen, waar een coach u mee kan helpen.

Vragen als:
-Hoe ga ik om met verschillende belangen?
-Hoe behoud ik mijn innerlijke rust?  -Hoe ga ik om met de eisen die het grootbrengen van een (pleeg)kind met zich meebrengt?
-Hoe ga ik om met wat mijn (pleeg)kind bij mij oproept?
-Hoe help ik mijn (pleeg)kind het beste uit zichzelf te halen?
-Hoe help ik mijn (pleeg)kind weerbaar te zijn en om te leren gaan met tegenslagen?

Coaching voor (pleeg)ouders van tieners

Omgaan met tieners die volop in ontwikkeling zijn, kan een flinke wissel trekken op de harmonie in huis, je zelfvertrouwen en je relatie.

Tijdens de coachsessies sta je samen met de coach stil bij wat er speelt bij jou en bij je (pleeg-)puber. Je ontdekt mogelijkheden waarmee je jezelf en je tiener helpt om verder te komen.

Coaching voor jongeren in pleeggezinnen

Jongeren maken in een korte tijd een flinke ontwikkeling door, zowel fysiek als psychisch. Deze groei gaat vaak gepaard met overweldigende en verwarrende emoties en uit zich in soms onbegrijpelijk en onhandelbaar gedrag.

Jongeren die opgroeien in een pleeggezin, hebben hiernaast nog veel meer thema’s, waarmee zij moeten leren ongaan. Dat gaat niet altijd vanzelf. De coach helpt de jongere zijn gevoel en gedrag te begrijpen en biedt tools om ermee om te gaan en te groeien.

E-coaching

Woont u te ver weg van de coachpraktijk, hebt u weinig tijd of vindt u het prettiger om anoniem gecoacht te worden? Dan is coaching via de moderne communicatiemiddelen mogelijk een oplossing voor u.

Bij e-coaching leggen we contact via de telefoon, e-mail en/of via Skype.

Oriënterend gesprek

Het coachtraject start met een uitgebreide kennismaking bij u thuis, op kantoor of bij de coach. Samen met de coach inventariseert u uw doelen en hoe het pad eruit kan zien om de gewenste resultaten te behalen. Dit kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten en is gratis (excl. eventuele reiskosten).

Besluiten we om verder te gaan, dan volgt een intake, waarbij de coachvraag wordt geformuleerd en starten de coachsessies. U wordt begeleid naar concrete veranderingen en resultaten. Hierbij wordt gewerkt met verschillende technieken en interventies, afgestemd op wat het beste bij u en uw situatie past. Huiswerkopdrachten en oefeningen kunnen deel uitmaken van het programma.

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden voeren we (twee)wekelijks, maandelijks of per kwartaal gesprekken. Vaak wordt het beoogde resultaat al in enkele gesprekken bereikt.

Testimonials

“De pleegzorgcoach van Pleegzorg Advies Nederland heeft me door een moeilijke tijd geholpen, waar ik alleen niet doorheen zou zijn gekomen. Ze is onbevooroordeeld, waardoor ik me bij haar op mijn gemak voelde en mezelf durfde te zijn. Doordat ze eerlijk tegen me was, kreeg ik een betere kijk op mezelf. Ze luisterde echt naar me, waardoor ik het gevoel kreeg, dat ik ook alles kon zeggen.“ (ouder van een pleegkind)”

“De pleegzorgcoach van Pleegzorg Advies Nederland heeft, naar grote tevredenheid, enkele van mijn cliënten geholpen om een weg te vinden in het omgaan met de ingewikkeldheid van de pleegzorgplaatsing en het accepteren van de situatie. Ik verwijs mijn cliënten met vertrouwen door naar Pleegzorg Advies Nederland als zij vastlopen en ik vanuit mijn functie niet de passende steun kan geven. (gezinsvoogd)”

“Als pleegcoach heeft Eline mij heel goed begeleid. Zij heeft mij weer op de juiste weg gezet. Door het stellen van de juiste vragen, moet je zelf nadenken over bepaalde zaken. Soms is het moeilijk om een antwoord te vinden, maar Eline geeft handvatten en tips, waarmee je aan de slag kan. Ze stelt zich professioneel op, is praktisch en respectvol. In principe kan je alles met haar bespreken. Ik heb de gesprekken met Eline als zeer inspirerend ervaren, daarom adviseer ik haar graag aan andere mensen. (pleegouder)”

 

Tags: