Trainers Pleegzorg Academie


Eline Engelhart
Coördinator en trainer
Vakgebied: trauma, gedrag, samenwerking
eline@pleegzorg-academie.nl

Alle betrokkenen rondom een pleegzorgplaatsing hebben hun eigen unieke visies, verwachtingen, behoeften en belangen. Tegelijkertijd zijn zij via het pleegkind verbonden en hebben ze een gezamenlijke verantwoordelijkheid, om dit kind de kansen te geven, om veilig en stabiel op te groeien tot een evenwichtige volwassene. Dat is uitdagend en spannend en gaat zeker niet altijd vanzelf. Ik deel graag mijn professionele en pleegouderervaring, kennis en inzichten, om het voor iedereen makkelijker te maken.

Hans de Win
Trainer
Vakgebied: complexiteit van pleegzorg en samenwerking.
hans@pleegzorg-academie.nl

De ervaring leert mij: Pleegzorg is complex. Niet alleen vanwege het aantal mensen dat betrokken is, maar vooral ook vanwege de niet vanzelfsprekende omgangsvormen en verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Om alles goed te regelen is er veel afstemming nodig in een emotioneel geladen situatie. Dat is moeilijk. Daarom neigen we er gemakkelijk toe om de situatie te versimpelen, bijvoorbeeld door mensen buiten te sluiten of niet serieus te nemen, waardoor mensen zich machteloos en genegeerd voelen, met alle gevolgen van dien. Oog hebben voor de complexiteit gaat wat mij betreft dan ook hand in hand met inzetten op een brede gedragen samenwerking. Dat is niet de gemakkelijkste weg, wel de juiste. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.  

Sabine Balsma
Trainer
Vakgebied: ‘de binnenwereld’, voelen en gevoelens
sabine@pleegzorg-academie.nl

Sinds enkele jaren begeef ik me steeds vaker in de wereld van gevoelens en gedachten oftewel ‘de binnenwereld’ en begeleid ik kinderen en hun ouders om dat ook te doen. Je binnenwereld verkennen levert een schat aan informatie op, die je kunt gebruiken om goed voor jezelf te zorgen en dat is vooral belangrijk als je moeilijke dingen meemaakt. Een pleegkind in je gezin opnemen, vraagt veel en daarom deel ik mijn kennis graag met pleeggezinnen en professionals. Ik werk als integratief jeugd en kindertherapeut, ouderbegeleider en mindfulness trainer voor ouders en kinderen in mijn eigen praktijk in Hilversum, als gastleerkracht op basisscholen en als trainer bij de Pleegzorg Academie. Ik heb inmiddels ruim 19 jaar ervaring als (pleeg)ouder.

Jacqueline Schilling
Trainer
Vakgebied: ouderschap
jacqueline@pleegzorg-academie.nl

Het ouderschap is een belangrijke rol in het leven van een mens, een rol die ook kwetsbaar maakt. Ouderschap gaat over meer dan opvoeden alleen, het gaat bijvoorbeeld ook over de relatie met je partner (of het ontbreken daarvan), over financiën en sociale contacten. Dit geldt ook voor pleegouderschap. Als Master Social Work houd ik me diepgaand bezig met ouderschap. Ik vind het mooi om mijn passie en kennis over ouders ook te verbinden aan pleegzorg. 9 jaar lang was ik crisisobservatie-pleegouder en de pleegzorg heeft nog steeds een plek in mijn hart.Samenwerking tussen ouders en pleegouders is naar mijn mening ontzettend belangrijk voor het welbevinden van kinderen. Begrip voor elkaars kwetsbaarheden en positie is hierbij het uitgangspunt.

Yvonne van der Heijden
Trainer
Vakgebied: gedrag, gehechtheid, ontwikkeling
yvonne@pleegzorg-academie.nl

Pleegzorg is leuk, maar ook ingewikkeld. Het vraagt veel van betrokkenen. Veel pleegouders en professionals geven zich volledig leeg. Elke betrokkene bij pleegzorg heeft alle hulptroepen nodig, die maar beschikbaar zijn. De onpartijdigheid van de Pleegzorgacademie is voor mij een verademing: Mijn achtergrond als gedrags-wetenschapper bij een Bureau Jeugdzorg, voormalig  pleegzorgbegeleider, pleegouder en eigenaar van een praktijk gericht op gehechtheidproblematiek, maakt dat ik bij een vraagstuk steeds vanuit vier verschillende ‘petten’ denk en kijk. En steeds blijkt: het kan allemaal samenkomen! 

Christel van Neerven

Christel van Neerven
Trainer
Vakgebied: vitaliteit en duurzame inzetbaarheid
christel@pleegzorg-academie.nl

Ik gun iedereen “een goed leven”. Pleegzorg is complex en daardoor weten veel mensen niet (meer) hoe ze dit kunnen realiseren. De druk neemt steeds meer toe. Mijn drijfveer is om hen daarbij zodanig te ondersteunen dat dat (weer) mogelijk wordt. Dát geeft mij energie. Het geloof in de eigen kracht van mensen houdt tevens in dat ik uitga van de eigen verantwoordelijkheid van eenieder. Dit kenmerkt mij als professional en als prive-persoon. De insteek is gedragsverandering. Ruim 20 jaar ervaring met borging van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid, vormt het gereedschap dat ik inzet  bij de Pleegzorg Academie.