Deskundigheidsbevordering voor professionals

Klik op de een bord voor meer informatie en geplande activiteiten. 

De TRAP is een doordacht en uitnodigend gespreksvoerings-instrument dat inzetbaar is binnen elke situatie waar sprake is van uithuisplaatsing van een jongere. Het helpt betrokkenen om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te komen én te blijven, zodat zij gezamenlijk de jeugdige optimale ontwikkelingskansen kunnen bieden. 

Er zijn veel verschillende mensen betrokken bij een pleegzorgplaatsing. Allen vanuit een andere deskundigheid, belangen en overtuigingen. Dat geeft regelmatig fricties en conflicten. Deze training is speciaal voor pleegzorg-professionals die een actieve rol willen spelen in het ombuigen van conflicten naar constructieve samenwerking.

Deze training is speciaal voor pleegzorg-professionals, die op zoek zijn naar kennis over de gevolgen van trauma bij pleegkinderen en naar een effectieve manier om hun (pleeg)ouders te ondersteunen?

De problematiek en complexiteit binnen pleegzorg is buitengewoon groot en verdient ieders aandacht. Zoekt u verbreding van uw kennis over pleegzorg of wilt u toetsen of u een realistisch beeld hebt van pleegzorg, dan is deze workshop een aanrader.

Iedere pleegzorgbetrokkene heeft eigen ideeën over wat goed is voor een pleegkind. Vanwege de vele visies en belangen, kan het lastig zijn om de samenwerking af te stemmen en te structureren. Deze trainingen geven u daarvoor belangrijke handvatten.

DrukwerkSoms lukt het niet om oplossingen te vinden voor lastige opvoeddilemma’s- of om samenwerkingsperikelen tussen verschillende opvoeders vlot te trekken. Het inzetten van Blikopeners (coachings-kaarten) kan dan helpen.

Hebt u een vraag over een pleegzorgsituatie? Zoekt u specifieke pleegzorg-informatie of deskundig advies? Stel u vraag bij het Pleegzorg Advies Punt.

 

NIEUW: ONLINE CURSUSSEN VOOR PROFESSIONELE BEGELEIDERS

Turbo Trauma Training

Gedrag vloeit voort uit alle ervaringen die iemand heeft opgedaan in zijn/haar leven. Pleegkinderen nemen vaak niet de leukste ervaringen naar jouw (pleeg)gezin, klaslokaal, behandelruimte of club. Hoe ga jij als opvoeder, verzorger of begeleider op een positieve manier om met een kind met deze blokkerende ervaringen. Leer de grondbeginselen van  traumasensitief opvoeden in de 3 weekse Turbo Trauma Training.

 

Tags: ,