headerfoto

Deskundigheidsbevordering voor pleegouders en gezinshuisouders

Klik op de een bord voor meer informatie en geplande activiteiten. 

Uitgeblust, uitgeput? Teveel van jezelf gegeven en nog een lange weg te gaan? Het pleegouderschap kan van tijd tot tijd zeer overweldigend zijn, terwijl er maar weinig mensen in de omgeving zijn die werkelijk snappen waardoor dat komt. Artikel Volkskrant

Een trauma heeft een diepgaande invloed op gedrag en wereldbeeld van een kind en daardoor ook op zijn opvoeders. Hoe zorgt u ervoor dat gedrag, dat voortkomt uit traumatische ervaringen niet uw hele gezin ontregelen? 

Pleegzorg is complex. Er zijn veel mensen bij betrokken. Door de betrokkenheid van zovelen, biedt pleegzorg kansen, maar ook risico’s. Beide vragen aandacht om de samenwerking te laten slagen.

Basis RGBUw pleegkind is verbonden met zijn ouders en met u (en nog veel meer anderen). In deze workshop krijgt u concrete handvatten voor een goede, constructieve omgang tussen u en de ouders van uw pleegkind, die recht doet aan u beiden en in het ontwikkelbelang is van uw pleegkind. 

DrukwerkSoms lukt het niet om oplossingen te vinden voor lastige opvoeddilemma’s- of om samenwerkingsperikelen tussen verschillende opvoeders vlot te trekken. Het inzetten van Blikopeners (coachings-kaarten) kan dan helpen.

Web

Pleegkinderen vertonen nogal eens forse gedragsproblemen. Ondanks dat u zich zo had voorgenomen niet boos te worden, weet uw pleegkind u steeds weer ‘op de kast te krijgen’. En nu?!

Basis RGB

Veel (aspirant) pleegouders hebben vragen over hoe ze – naast de zorg voor een pleegkind – ook oog kunnen blijven houden voor hun eigen kinderen. Vanaf welke leeftijd betrekt u hen de pleegzorgplaatsing? In hoeverre verwacht u aanpassing van uw eigen kind?

Een pleegkind in je gezin opnemen, betekent ruimte maken in je gezin. De pijnlijke gevoelens die een pleegkind heeft, roepen vaak ook nare gevoelens op binnen het pleeggezin nare gevoelens oproept. Hoe doorbreekt u de cirkel?

Het doel van deze training is het verminderen van opvoedingsstress en het verbeteren van onderlinge relaties in gezinnen. Via praktische oefeningen worden vaardigheden aangeleerd. Ervaring met mindfulness is niet nodig.

Wordt jouw pleegkind binnenkort 18 jaar? En vraag jij je af wat hem of haar (en u) te wachten staat?

Vakantie is leuk! Maar soms ook moeilijk, zwaar of verwarrend. Voor pleegkinderen spelen er extra gevoelens en angsten mee en het valt soms niet mee om alles goed georganiseerd te krijgen.

 

ONLINE CURSUSSEN VOOR PLEEGOUDERS EN ANDERE OPVOEDERS

100 dagen met trauma

Zorgen voor een kind met een beladen geschiedenis is moeilijk. Voor jouw, voor het kind en vaak ook voor de omgeving. Wil je je pleegkind beter ondersteunen? Je gezin meer in een rustiger vaarwater brengen? En meer genieten van het pleegouderschap? Dan is deze cursus iets voor jou!

 

Turbo Trauma training

Gedrag vloeit voort uit alle ervaringen die iemand heeft opgedaan in zijn/haar leven. Pleegkinderen nemen vaak niet de leukste ervaringen naar jouw (pleeg)gezin, klaslokaal, behandelruimte of club. Hoe ga jij als opvoeder, verzorger of begeleider op een positieve manier om met een kind met deze blokkerende ervaringen. Leer de grondbeginselen van  traumasensitief opvoeden in de 3 weekse Turbo Trauma Training.

 

Vitaal pleegouderschap 

Raak je langzaamaan overweldigd door alles wat pleegzorg van je vraagt? Verlies je jezelf? En lukt het je niet meer in je eentje om uit de wirwar aan gevoelens te komen? De online-training Vitaal pleegouderschap geeft je praktische handvatten om het soms uitdagende pleeggezinsleven het hoofd te blijven bieden.