Deskundigheidsbevordering voor ouders van pleegkinderen

Klik op de een bord voor meer informatie en geplande activiteiten.

Hoe ga je om met het feit dat je kind in een  instelling, gezinshuis of een pleeggezin woont en hoe geef je dan vorm aan je rol als ouder? Deel in deze workshop uw vragen, zorgen en ervaringen met andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten.

Basis RGBUw kind is met u verbonden. Na een uithuisplaatsing gaat uw kind ook een verbinding aan met zijn/haar pleegouders. Het is niet altijd makkelijk om daar mee om te gaan. Met deze workshop krijgt u handvatten voor een goede omgang tussen u en de pleegouders van uw kind.

DrukwerkSoms lukt het niet om oplossingen te vinden voor lastige opvoeddilemma’s- of om samenwerkingsperikelen tussen verschillende opvoeders vlot te trekken. Het inzetten van Blikopeners (coachings-kaarten) kan dan helpen.

Pleegzorg is complex. Er zijn veel mensen bij betrokken. Door de betrokkenheid van zovelen, biedt pleegzorg kansen, maar ook risico’s. Beide vragen aandacht om de samenwerking te laten slagen.

Wordt uw kind binnenkort 18 jaar? En vraagt u zich af wat hem of haar te wachten staat? In twee praktische bijeenkomsten wordt u, liefst samen met uw kind en zijn pleegouders, geïnformeerd over praktische zaken die komen kijken bij het volwassen – en/of zelfstandig worden.

Hebt u een vraag over uw pleegzorgsituatie? Zoekt u specifieke pleegzorg-informatie of deskundig advies? Stel u vraag bij het Pleegzorg Advies Punt.